STIFTELSEN KURSGÅRDEN LINDSBERG

Kursgården Lindsberg grundades 1979 av Miljöförbundet (idag Jordens vänner). Tre år senare bröt sig Kursgården fri och blev en stiftelse, som består än idag. Ur stadgarna:
 

Stiftelsens ändamål är att förvalta och utveckla kursgården i en ideell anda och där bedriva och stimulera till en bred, praktisk och teoretisk kursverksamhet i samklang med begreppen solidaritet, självtillit och resursbevarande, samt upplåta Lindsberg för annan verksamhet i denna anda. Kursgården skall vara öppen för alla enskilda och organisationer som arbetar i denna anda.

Läs stadgarna här
 

Stiftelsen utgörs av de i huset boende, även kallade kollektivet, samt av representanter från Jordens Vänner. Kollektivet samt ett antal tidigare kollektivister utgör även den grupp som idéellt driver och förvaltar huset, i samma anda som vid uppstarten för nu över fyra decennier sedan.

HUSET

Kursgården huserar i ett stort stenhus från 1905 som ursprungligen uppfördes som fattighus av Stora Kopparbergs socken. Då byggnaden uppfördes fanns en ambition om att den skulle kunna fungera som epidemisjukhus, varför allt är så väl tilltaget. Ytterväggarna mäter sjuttio centimer och den inre takhöjden nästan tre och en halv meter. Från början var detta en utbyggnad av det tidigare fattighuset som var inhyst i en bergsmansgård. Utbyggnaden blev boendedel för ett hundratal personer, medan bergsmansgården huserade kök och matsal. Med 1918 års fattigvårdslag fasades fattighusen ut, Lindsberg började benämnas försörjningshem och vid slutet av 20-talet revs den gamla bergsmansgården, stenhuset byggdes ut, fick sin nuvarande utformning och blev ålderdomshem. Verksamheten flyttade 1967 till nybyggda lokaler i Korsnäs varefter huset stod obebott tills en grupp kollektivister 1974 fick köpa det av Falu kommun.

Barnhemmet 1917
1920-talet
Julen 1947
Första kollektivet 1974
Miljöförbundet tar över 1979
Föredrag i matsalen 1979
kollektivet 1983
Nystart 2012
kollektivet 2013
MTB-ledarutbildning 2020
Show More

HITTA TILL LINDSBERG

Det går snabbt och lätt att ta sig till Lindsberg!

Från Stockholm åker du tåg, Masexpressen, Swebus eller bil till Falun på bara tre timmar. Därifrån kör Dalatrafiken de sista 7 km med buss till hållplatserna Bergsgården (närmast) och Järgarvet. Busstider hittar du på Dalatrafik

ADRESS

Kursgården Lindsberg

Lindsberg 10

791 91 Falun

Vill du få info om kommande evenemang på Lindsberg?

KONTAKT

T: +46 23 43030

M: +46 70 4896085

E: lindsberg10@gmail.com

© 2021 by Lindsberg.org
 

1920-talet