KOLLEKTIVET

Det första kollektivet på Lindsberg flyttade in 1974. Sedan dess har flera hundra personer bott här, somliga kortare, andra längre perioder. Värdegrunden, baserad på orden solidaritet, självtillit och resursbevarande har följt med ända in i 2020-talet och är idag mer aktuell än någonsin. I en samhällsapparat där solidaritet tappat sin livskraft har individer, NGO:er och mindre grupper blivit allt viktigare i kampen mot orättvisor och förtryck. Liksom det första kollektivet ansåg det nödvändigt att sätta sin lit till den egna förmågan att förändra blir det idag alltmer tydligt att vi måste göra detsamma. Synen på vad som måste förändras kanske inte är exakt densamma idag, men insikten om att vår livsstil inte är hållbar och att vårt förhållningssätt till naturen leder oss mot en rad katastrofer blir allt mer grundmurad.

Kollektivets uppgift är att främja grupper som arbetar med dessa och relaterade frågor genom att driva och hålla kursgården öppen, till humana priser. För att det ska vara möjligt jobbar vi idéellt samt håller en något lägre materiell standard, utan att offra det som gör Lindsberg till en inspirerande plats.

Vi som bor på Lindsberg idag kommer från olika bakgrunder och försörjer oss på lite olika sätt. Att bo på Lindsberg är väldigt speciellt. Det innebär att leva mitt i händelsernas centrum, där en både bor och verkar på samma plats. Det är ett hus med oändliga möjligheter, över 50 rum med alltifrån biograf till verkstad, en musikstudio, ett bibliotek, ett stort restaurangkök, kurslokaler, en magisk och oupptäckt vind och en trädgård med vackra ekologiska odlingar och sist men inte minst den majestätiska eken planterad under Gustav Vasas levnad.

Det innebär ett stort ansvar samt kräver mycket engagemang att bo här. Alla som bor i kollektivet arbetar med att bygga upp Lindsberg som en öppen och inkluderande mötesplats. Vi lägger mycket tid på att arbeta tillsammans, sitta i möten och planera, diskutera och att utvecklas som grupp. Dessutom är huset 116 år gammalt, 3 000 m2 stort och har ett konstant renoverings- och upprustningsbehov. Detta arbete utför vi till största del själva och tillsammans med vänner och bekanta som hjälper till. Vi försöker i vårt arbete att ta tillvara på alla de resurser vi besitter som individer och tillsammans.

Att bo här innebär alltså att en måste vara intresserad av att ingå i en grupp människor som en lever nära inpå, och även kommer att jobba mot gemensamma mål med. Dessa mål är kortfattat att förvalta kursgården, dess arv och att verka för miljömässig hållbarhet och social rättvisa. Dessutom krävs för att bo här; ett intresse av att förstå andra människor, att vara öppen för olikheter och även ett intresse för kommunikation och team-work, samt att vara lyhörd och inkännande.

Är du intresserad av att bli kollektivist på Lindsberg? Vad kul!

Först vill vi informera om att vi inte tar emot några husdjur för närvarande samt att vi har som policy att kollektivister inte förvärvsarbetar mer än 50% (förutom kortare perioder).

Vi har några tips till dig innan du skriver din ansökan! Det är ingen turordning i förslagen härunder, gör det i den ordning du känner passar eller parallellt med varandra.

  • Läs om Lindsberg här på hemsidan för att få en första uppfattning om vår verksamhet.

  • Skicka ett mail till lindsberg10@gmail.com med en kort beskrivning av dig själv och varför du vill bo på Lindsberg.

  • Kom och jobba på arbetshelger, volontärarbeta, hjälp till vid kurser, events och retreats (fråga oss). Delta i våra aktiviteter och events såsom meditation, sångcirklar, bokcirklar, yoga etc. Detta både för att du ska få en uppfattning om Lindsberg och vad det innebär att bo här (bo i kollektiv samt driva kursgård och vandrarhem), men också så att vi får lära känna dig.

  • Vi rekommenderar att du läser utvalda kapitel ur boken Creating a Life Together. De aktuella kapitlen är 1-7 samt 17-18. Vi använder oss av boken för att få guidning i hur vi jobbar för ett välfungerande och hållbart kollektiv. Boken finns som e-bok.

  • Om du inte är särskilt bekant med hur kollektiv/kursgårdar/ekobyar fungerar så finns här förslag på olika platser som du också kan besöka för att få lite mer insyn: Kursgårdar: Mundekulla, Shambala Gatherings, Kvinnohöjden, Fridhem, Ängsbacka, Englagård. Ekobyar: Skattungbyn, Stjärnsund, Uddebo, Findhorn (Scotland) Länkar: ekobyar.se samt ecovillage.org. Kollektiv: Folkhemmet, Vita hästen, Nackunga, Gandhi.

 

Om du efter de nämnda stegen ovan fortfarande känner dig sugen på att bli en del av kollektivet så är du välkommen att skicka in en lite längre ansökan till lindsberg10@gmail.com (med beskrivning av dig själv, varför du tror att du hade passat bra på Lindsberg och varför du vill bli en del av Lindsberg).

Tror vi i kollektivet att du skulle fungera bra här kommer vi att be dig komma på en avslappnad intervju där vi går genom följande frågor: Formular nya kollektivister.

Om det därefter råder konsensus om att du är den vi söker är det bara att börja packa flyttkartongerna! Din tid på Lindsberg börjar med ett provboende på 6 månader för att både du och vi ska få känna av hur det går. Under dessa sex månader förbehåller vi oss rätten att säga upp provboendet med kort varsel. Om allt fungerar bra blir du sedan en äkta Lindsberg-kollektivist!