top of page

KOLLEKTIVET

​Det första kollektivet på Lindsberg flyttade in 1974. Sedan dess har flera hundra personer bott här, somliga i kortare, andra i längre perioder. Värdegrunden, baserad på orden solidaritet, självtillit och resursbevarande har följt med ända in i 2020-talet och är idag mer aktuell än någonsin. Synen på vad som måste förändras kanske inte är exakt densamma idag, men insikten om att vår livsstil inte är hållbar och att vårt förhållningssätt till naturen leder oss mot en rad katastrofer.

Kollektivets uppgift är att driva och underhålla kursgården. För att det ska vara möjligt jobbar man ideellt samt håller en något lägre materiell standard, utan att offra det som gör Lindsberg till en inspirerande plats. Alla kollektivister har ett eget rum och delar kök, dusch och toalett.

Att bo på Lindsberg är väldigt speciellt. Det innebär att leva mitt i händelsernas centrum, där man både bor och verkar på samma ställe. Alla som bor i kollektivet arbetar med att bygga upp Lindsberg som en öppen och inkluderande mötesplats. Dessutom har huset ett konstant renoverings- och upprustningsbehov. Detta arbete utför vi till största del själva och tillsammans med vänner och bekanta som hjälper till. Vi försöker i vårt arbete att ta tillvara på alla de resurser vi har.

 

INTRESSERAD AV ATT FLYTTA HIT?

Om någon hör av sig och vill känna efter hur Lindsberg fungerar, så får man först skriva och berätta om sig själv, vad man är intresserad av och vad man tänkar att man kan bidra med. Sen kan man komma hit och träffa de boende och få en uppfattning om hur det är att bo här.

Kanske kan man komma en helg eller en vecka som arbetande gäst. Då bor man gratis under en kortare tid, i utbyte mot en viss arbetsinsats tillsammans med kollektivisterna.

Eller man kan komma på någon kurs eller annat arrangemang för att känna av hur Lindsberg fungerar.

Är man fortfarande intresserad så kan man flytta hit under en prövotid på 3 månader. Efter detta konstaterar man hur man fungerar ihop och har det gått bra så blir man sen medlem.

 

 

 

bottom of page