top of page

LINDSBERGS VÄNNER

tords bild.jpg

​​

Allt sedan 1970-talet har Lindsbergs kursgård varit en av de viktigaste mötesplatserna för miljörörelsen och andra organisationer som verkar för ”solidaritet, självtillit och resursbevarande”. Med hjälp från de boende och arbetande gäster utvecklas Lindsberg hela tiden både inne och ute.

Just nu vill man bli fler som deltar i skötseln av kursgården. Funderar du på ett alternativt boende så kom gärna på besök och känn efter om Lindsberg kan vara något för dig.

Kursgårdens ekonomi är svag och små eller stora bidrag är välkomna!

Clearingsnummer- 8024-2, Kontonummer- 23 393 206-0. 

Och varför inte förlägga en kurs eller ett möte på Lindsberg

http://www.lindsberg.org kan du läsa mer om kursgården. Där står det också hur du kan kontakta oss.

Och snälla!

 

Skicka vidare denna vädjan så att så många som möjligt får informationen!

bottom of page