top of page

fre 24 mars

|

Kursgården Lindsberg

Mötas i cirkel (OBS! Ändrat datum)

Förberedelse för svårare tider

Inga biljetter till försäljning
Se andra evenemang
Mötas i cirkel (OBS! Ändrat datum)
Mötas i cirkel (OBS! Ändrat datum)

Tid och plats

24 mars 2023 18:00 – 26 mars 2023 16:30

Kursgården Lindsberg, Lindsberg 10, 791 91 Falun, Sverige

Om evenemanget

Sedan människor gjorde upp eld och satt runt den, har cirkeln varit det

naturliga sättet att träffas. I cirkeln blir vi alla naturligt jämlika och allas röst

lika viktig. Men cirkeln är också hjärtat i något mer kraftfullt: en social teknik

som hjälpt människor att inte bara överleva utan också må bra och

utvecklas i jämlikhet och närkontakt; med sig själva, naturen och varandra.

Även under svåra förhållanden.

Många känner idag en oro inför utvecklingen från en sund kultur till en

osund dito – med utanförskap, växande klyftor, otrygg ekonomi. Vissa

känner sig maktlösa.

Kursen är för dig som vill lära dig cirkelteknik bara för dig själv eller för att

du vill ha ett verktyg, kunna erbjuda en mötesform som en början till

anpassning till nya tider, när folk omkring dig börjar bli oroliga för

utvecklingen.

Under helgen introducerar vi denna sociala teknik i modern tappning.

Övningar, tekniker och insikter som du kan bära med dig i din strävan att

bidra till utvecklingen av en hälsosammare, mänskligare kultur och bidra till

att just den gruppen du är med i utvecklas.

Syfte med helgen

Att demonstrera och lära ut den sociala teknik, som var vanlig från tiden

innan människor började bosätta sig i städer. Dessa tekniker utvecklades

under tusentals år och är förvånansvärt sofistikerade i sin enkelhet. Vi visar

hur de med fördel kan appliceras av dig i ditt grannskap. Helgen är till för

dig som är involverad i grupper som arbetar för det goda i samhället, eller

för dig som vill veta hur man kan börja mötas som grannar inför de

förändringar vi kan vänta oss.

Ur innehållet

● Hur bjuder man in till ett möte?

● Talking stick: att turas om och att lyssna på varandra.

● Olika roller

● Hitta dina talanger och din roll i en grupp och hjälpa andra att göra det

samma

● Dagen, veckan och året, att organisera i rytmer

● En resilient kultur: att hantera motgångar, repareras, läkas, bygga

beredskap allt i ett

● Typer av möten – och varför det är viktigt att hålla isär dem

● Gruppens energi- att arbeta för att hålla den uppe

Hur vi arbetar

Vi arbetar både inomhus och utomhus, i helgrupp, i par, och i mindre

grupper. Vi erbjuder upplevelser och övningar samt går igenom hur dessa

traditionella sociala tekniker kan bli en del av den lokala kulturen

Fler fördelar

Att uppleva detta i en grupp under en hel helg ger insikter som stannar.

Helgens lärdomar finns i de cirkelkort som deltagarna får med sig.

Teknikerna är enkla och kan appliceras brett.

Kursledning

Stephen Hinton har arbetat i många år som managementutbildare, är en av

grundarna till den svenska omställningsrörelsen, även en av initiativtagarna

till ekobyn Änggärdet.

Lisa Olson är utbildad språklärare samt utbildad inom samtals- och

rörelseterapi, och har mångårig erfarenhet av att leda många olika slags

grupper bl a inom integration och hälsa samt mindfulness/zenmeditation.

PLATS: Kursgården Lindsberg, Falun

TID: Från fredag middag kl 18 till efter fika på söndag kl 15.30

PRIS FÖR KURSAVGIFT OCH HELPENSION: enkelrum 1780 kr,

dubbelrum 1680 kr, flerbäddsrum och ej översovning 1580 kr

FÖR FRÅGOR OM KURSEN: Stephen Hinton på mejladress

– stephen.j.hinton@gmail.com

ANMÄLAN: Till Lisa Olson på mejladress – livochrorelse@gmail.com

Dela detta evenemang

bottom of page