top of page

Covid-19

Lindsberg följer de av Folkhälsomyndigheten fastställda rekommendationerna och följer utvecklingen fortlöpande. Vi ber dig som önskar besöka Lindsberg ta del av den information som finns länkad nedan.

Falu kommuns hemsida:

 https://www.falun.se/stod--omsorg/trygg-och-saker/information-om-coronaviruset.html

Folkhälsomyndigheten: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/

bottom of page