Covid-19

Lindsberg följer de av Folkhälsomyndigheten fastställda rekommendationerna och följer utvecklingen fortlöpande. Vi ber dig som önskar besöka Lindsberg ta del av den information som finns länkad nedan.

Falu kommuns hemsida:

 https://www.falun.se/stod--omsorg/trygg-och-saker/information-om-coronaviruset.html

Folkhälsomyndigheten: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/

HITTA TILL LINDSBERG

Det går snabbt och lätt att ta sig till Lindsberg!

Från Stockholm åker du tåg, Masexpressen, Swebus eller bil till Falun på bara tre timmar. Därifrån kör Dalatrafiken de sista 7 km med buss till hållplatserna Bergsgården (närmast) och Järgarvet. Busstider hittar du på Dalatrafik

ADRESS

Kursgården Lindsberg

Lindsberg 10

791 91 Falun

Vill du få info om kommande evenemang på Lindsberg?

KONTAKT

T: +46 23 43030

M: +46 70 4896085

E: lindsberg10@gmail.com

© 2021 by Lindsberg.org