Lindsberg är en kursgård i södra Dalarna som alltsedan 70-talet drivs i en ideell anda av solidaritet, självtillit och resursbevarande.

Verksamheten består framförallt av läger, kurser, styrelsehelger och dagkonferenser för civilsamhällesorganisationer, sociala företag och enskilda samhällsförändrare.

Andra viktiga verksamheter på Lindsberg är vandrarhemsverksamhet, uthyrning av arbetarbostäder till sociala entreprenörer och kreatörer, uthyrning av festlokaler, egna arrangemang såsom yogahelger och miljökurser samt festivaler.

Lindsberg fungerar även som ett kollektiv med 10-15 boende som också utgör kärnteamet i driften av kursgården.

Lindsberg var ett av de första kollektiven att etableras i Sverige under gröna vågen och har genom åren spelat en viktig roll i den miljöpolitiska utvecklingen.

I april 2012 tog ett nytt gäng över Lindsberg efter några års sinande aktivitet som nu genomför en nystart, upprustning och utveckling av Lindsberg inför framtiden.

Hit kommer människor från hela världen för att lära sig om hållbar utveckling, resurshållning och en hållbar livsstil. Lindsberg strävar efter att bli ett ekologiskt och förnyelsebart kretslopp i sig. Maten som serveras är ekologisk och närproducerad. Musik, teater, yoga och konst tar plats i lokalerna, parallellt med kurser om samhällsengagemang, hållbar ekonomi och nytänkande energilösningar.

Vi vill bana väg för att tillsammans skapa en plats som överträffar allt vi trodde var möjligt. Lindsberg är ett levande experiment på hur vill att världen ska vara. Här ges tid att tänka, diskutera och reflektera över vårt samhälle och vår samtid, samtidigt som vi arbetar hårt med huset och våra projekt. Det är en plats där man nyfiket kan utforska sin kreativitet, spiritualitet och nya lösningar på små och stora utmaningar.

Vi vet att en plats som Lindsberg behövs. En plats där människor kan mötas, inspireras och utvecklas. Här blir idéer till verklighet. Huset är en kreativ arbetsplats för ett brett spektrum av människor.

Lindsberg är på väg att bli ett nav som människor samlas kring för att diskutera dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Här diskuteras lokala och globala frågor i tiden, här vänds problem till lösningar och här prövas nya metoder. Vi vill att Lindsberg blir en plats där avgörande samtal för en hållbar värld initieras!

Välkommen!