Stiftelsen Kursgården Lindsberg

Kursgården Lindsberg grundades 1979 av Miljöförbundet (idag Jordens vänner). Tre år senare bröt sig Kursgården fri och blev en stiftelse, som består än idag. Ur stadgarna:

 Stiftelsens ändamål är att förvalta och utveckla kursgården i en ideell anda och där bedriva och stimulera till en bred, praktisk och teoretisk kursverksamhet i samklang med begreppen solidaritet, självtillit och resursbevarande, samt upplåta Lindsberg för annan verksamhet i denna anda. Kursgården skall vara öppen för alla enskilda och organisationer som arbetar i denna anda.

Stiftelsen drivs av de i huset boende, även kallade kollektivet, samt med stöd av representanter från Jordens Vänner.
Under de 40 år som nu gått har kursgården huserat ett stort antal sammankomster av människor som varit engagerade inom såväl miljörörelsen, fredsrörelsen, omställningsrörelsen, människorätt samt inom områden som naturmedicin, friskvård och personlig utveckling. Linje 3 i folkomröstningen om kärnkraften samordnades härifrån, här skissades det på vad som blev Miljöpartiet samt  även krav-märkningen. Emellanåt har också spelmansstämmor, konserter och andra kulturella evenemang anordnats. Idag fortsätter Lindsberg att vara en mötesplats med stor bredd och ständigt utforskande nya vatten men med en stabil värdegrund som karta och kompass.

Huset

Kursgården huserar i ett stort stenhus från sekelskiftet som ursprungligen uppfördes som fattighus av Stora Kopparbergs socken. Från 1930 til 60-talet var Lindsberg ålderdomshem varefter verksamheten flyttade till Korsnäs. Under 8 års tid stod huset sedan obebott tills en grupp kollektivister 1974 fick köpa Lindsberg av Falu kommun. Mycket kan sägas om denna imponerande byggnad och dess omgivning – de tjocka stenväggarna, den väl tilltagna takhöjden på 3,5 meter, de atmosfäriska rummen och salarna och det mäktiga gamla vårdträdet –  men det fångar ändå inte känslan av att vara på Lindsberg. Lindsberg är en plats som inspirerar och inbjuder till såväl återhämtning som samtal. Här föds idéer, här sås frön och här finner människor nya bekantskaper och grupper att engagera sig i.

Huset är på 3000 kvadrat med ett 50-tal rum, matsal, samlingssal, sovrum med totalt 54 bäddar, bibliotek och biograf. Utanför växer trädgården med ekologiska grönsaksodlingar, bärbuskar, fruktträd, blomsterrabatter och eken som är ett halvt millennium gammal. Lindsberg ligger mitt i ett av UNESCO:s världsarv omgärdat av skogar, ängar och sjöar. En kort promenad bort ligger sjön Varpan där en både kan basta och bada från morgon till natt.

 

Vision

Vi driver en kursgård där människor möts för att lära sig om hållbarhet, både till det yttre och det inre – som människor och i relation till omvärlden. Vi vill vara en inspiration för de som besöker oss – genom vårt sätt att leva och arbeta tillsammans som ett kollektiv.

Vår strävan är att ställa om från ett individualistiskt, materialistiskt samhälle till ett gemensamt, hållbart och inkluderande samhälle.

Lindsberg är en plats där människor med olika bakgrund kan mötas och dela kunskap om hur vi skapar en bättre värld tillsammans.

Vi nätverkar med individer, communities och organisationer som delar vår värdegrund och målsättning. Våra ledord är solidaritet, självtillit och resursbevarande.

/Kollektivet i juni 2019

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *