…Det var en gång, år 2012, som en grupp vänner tog över driften av Lindsberg – detta fantastiska hus – och verksamheten igen tog fart efter några års vila. Sedan dess har antalet boende vuxit till att bli många fler – som arbetat hårt för att rusta upp huset för att åter öppna upp Lindsberg för människor som söker en spännande och inkluderande mötesplats. Verksamheten på Lindsberg vilar på tre ben – miljömässig hållbarhet, kulturella/konstnärliga uttrycksformer och andlighet/mänskligt välmående. Kursgården drivs av en stiftelse vars ledord är Solidaritet, Resursbevarande och Självtillit.

Vi som bor här är alla i olika åldrar, kommer från många olika bakgrunder och försörjer oss på lite olika sätt. Att bo på Lindsberg är väldigt speciellt. Det innebär att leva mitt i händelsernas centrum, där en både bor och verkar på samma plats. Det är ett hus med oändliga möjligheter, närmare 60 rum med alltifrån biograf till verkstad, en musikstudio, ett bibliotek, ett stort restaurangkök, kurslokaler, en magisk och oupptäckt vind och en trädgård med vackra ekologiska odlingar och sist men inte minst vår majestätiska ek med hundratals år bakom sig.

Det innebär ett stort ansvar samt kräver mycket engagemang att bo här. Alla som bor i kollektivet arbetar ideellt med att bygga upp kursgården och Lindsberg som en öppen och inkluderande mötesplats. Vi lägger mycket tid på att arbeta tillsammans, sitta i möten och planera, diskutera, och att utvecklas som grupp. Dessutom är huset 114 år gammalt, 3 000 m2 stort och har ett konstant renoverings- och upprustningsbehov. Detta arbete utför vi till största del själva och tillsammans med vänner och bekanta som hjälper till. Vi försöker i vårt arbete att ta tillvara på alla de resurser vi besitter som individer och tillsammans.

Att bo här innebär alltså att en måste vara intresserad av att ingå i en grupp människor som en lever nära inpå, och även kommer att jobba mot gemensamma mål med. Dessa mål är kortfattat att förvalta kursgården, dess arv och att verka för miljömässig hållbarhet och social rättvisa. Detta kräver en känsla av ansvar och solidaritet gentemot våra medmänniskor världen runt och vår  jord. Dessutom krävs för att bo här; ett intresse av att förstå andra människor, att vara öppen för olikheter och även ett intresse för kommunikation, samt att vara lyhörd och inkännande. Med varje ny person som flyttar in på Lindsberg förändras gruppens dynamik, därför är det viktigt som kollektivist att aktivt skapa det sammanhang en vill vara i, snarare än att försöka passa in i något redan existerande.

Sist men inte minst är Lindsberg en plats som verkligen lämnar avtryck på dem som bor här och som besöker oss. Här kan man göra allt det där man kanske annars bara pratar om att man vill göra, och huset bär en stor potential. Vi som bor här idag tycker såklart att detta är världens bästa plats. Ibland söker vi nya kollektivister och är du intresserad så råder vi dig att hålla koll på fliken “På Gång” här på hemsidan. Din ansökan gör du sedan under fliken “Kollektivansökan” här på hemsidan.

Väl mött! Från oss på Lindsberg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *